Kennis- en documentatiecentrum Huurders Holland Rijnland
Op onze website kunt openbare informatie vinden van alle 13 gemeenten, 21 corporaties en huurdersorganisaties die werkzaam zijn in de regio Holland Rijnland.

U vindt per gemeente een drietal mappen:

1. Gemeentelijke overzichten & rapporten:
– Rapporten corporatiesector in de gemeente 2017 en 2018 (bron: VNG)*1
– Lokale Monitor Wonen in de gemeente 2018 (bron: VNG)*1
– Bouwen en Wonen in de gemeente 2019-2020 (bron: Rijksoverheid)
– Energietransitie in de gemeente 2017-2018 (bron: Rijksoverheid)
– Soms aangevuld met Woonvisie en Warmtetransitievisie van de gemeente (indien openbaar via internet)

2. Prestatieafspraken:

A. Prestatieafspraken 2020
B. Prestatieafspraken 2019
C. Meerjarige Raamafspraken Prestatieafspraken voor én ná 2020

3. Corporatiegegevens:
– De waardering van de prestatieafspraken 2019 (door de Rijksoverheid) In een totaaloverzicht en per prestatieveld:
– Betaalbaarheid en bereikbaarheid van de voorraad;
– Nieuwbouw;
– Gewenste ontwikkeling van de voorraad;
– Huisvesting doelgroepen;
– kwaliteit en duurzaamheid van de voorraad;
– Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.

Ook treft u op onze website de meest recente corporatiegegevens aangeleverd (door de Rijksoverheid over:
– Voorraad Daeb en Niet-Daeb 2018
– Aandeel woningen per Huurprijscategorie 2018

*1) Elke gemeente heeft door een drietal VNG rapporten (Lokale Monitor Wonen en 2 rapporten corporatiesector) over de corporatie(s) in haar gemeente opgesteld. Deze vindt u ook in onze databank. In dat rapport vindt u cijfers over:

1. De Voorraad:
– samenstelling woningvoorraad naar oppervlak en woningtype
– huurprijsklassen corporatiewoningen
– WWS-punten per woningtype en het gemiddelde
2. De Bewoners:
– samenstelling huishoudens en leeftijd
– samenstelling doelgroep huurtoeslag
– aandeel huishoudens met huurtoeslag
– mutatiegraad corporatiewoningen in de gemeente
3. De Woonlasten:
– gemiddelde woonlasten
– netto besteedbaar inkomen in de gemeente
– woonquote en netto woonquote
– verhouding kale huur/max.huur per huurprijscategorie
4. Het Betaalrisico:
– aandeel huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen
5. Passend Wonen:
– voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroepen
– goedkope en dure scheefheid

Voorwoord prestatie afspraken (97 KiB)