Welkom bij Huurders Holland Rijnland

De HHR (Huurders Holland Rijnland) heeft zich ten doel gesteld de belangen te behartigen van huurdersorganisaties in de regio Holland Rijnland. In de dagelijkse praktijk heeft de HHR met het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (12 gemeenten) en de Vereniging van Woningcorporaties in Holland Rijnland (16 corporaties).

De Huurders Holland Rijnland staan voor

1.    Het uitwisselen van kennis en ervaringen
2.    Het bundelen van krachten en afstemming voor gesprekspartners binnen Holland Rijnland;
3.    Het behartigen van belangen van bewoners en woningzoekenden.

Woonfraude:
Woonfraude is een vorm van criminaliteit die in eerste instantie licht lijkt, maar vervelende gevolgen kan hebben voor omwonenden, ondernemers en gemeenten.
Daarom is het belangrijk dat deze vorm van fraude aangepakt wordt.
Op https://rentslam.com/woonfraude/ kunnen huurders informatie vinden over vormen van woonfraude en wat te doen bij (het verdenken van) woonfraude.