Huurders Holland Rijnland

De HHR (Huurders Holland Rijnland) heeft zich ten doel gesteld de belangen te behartigen van huurdersorganisaties in de regio Holland Rijnland. In de dagelijkse praktijk heeft de HHR met het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (12 gemeenten) en de Vereniging van Woningcorporaties in Holland Rijnland (16 corporaties).

De Huurders Holland Rijnland staan voor

1.    Het uitwisselen van kennis en ervaringen
2.    Het bundelen van krachten en afstemming voor gesprekspartners binnen Holland Rijnland;
3.    Het behartigen van belangen van bewoners en woningzoekenden.

Klik hier voor meer informatie.